Verktyg

Miljarder i förbättrad lönsamhet

Våra verktyg har hjälpt små svenska ägarledda företag till miljarder i ökad lönsamhet. Verktygen har förbättras och förfinats under mer än 30 års tid och anses idag marknadsledande avseende att lyfta företag, ge företagen en starkare ryggrad och helt enkelt få bättre förutsättningar för att växa.

 

Netmark-modellen

Netmark-modellen är ett verktyg för att ge företag en bild av vad de behöver göra för att ge företaget förutsättningar för att lyfta ordentligt. Modellen går ut på att genomföra en genomlysning av företaget för att ge företaget en åtgärdsplan, hjälp till självhjälp utan att tidsmässigt hindra företagaren.

Netmark modellen ger

  • 100-tals insikter om vad företaget gör bra och var det brister
  • Kartlägger möjligheter att fort förbättra lönsamhet
  • Kartlägger möjligheter att fort förbättra företagets värde
  • Drar fram förslag på åtgärder
  • Ger företaget en certifiering och mätbar benschmark mot branschledare

Det är vanligt att företag önskar att genomlysningen omvandlas till en genomförandeplan som strategiskt tar hänsyn till företagets interna förutsättningar och prioriteringar.

 

Svensk Förnyelsekraft

Svensk Förnyelsekraft är programmet för det företag som på allvar önskar transformera sitt företag till ett riktigt lönsamt företag. Svensk Förnyelsekraft är ett framforskat program med synnerligen bra resultat ute hos de företag som använt programmet.

Vi pratar ofta om innovation, företagsförnyelse, om att ge ett företag en starkare ryggrad. Rent konkret ger programmet Svensk Förnyelsekraft åtskilligt fler fördelar, så som att företagaren får kontroll över sitt bolagsbygge och kontroll över sitt liv som företagare.