Forskning

Vår forskning kretsar kring ägarledda företags utveckling

Netmark har passerat 35 års studier kring vad som får bolag att byggas effektivare, varför somliga företag lyfter lättare än andra och vad som präglar de företag som andra beskriver som “duktiga företag”.

 

Världsledande på kommersialisering av intellektuellt kapital

Netmarks forskning skiljer sig stort från akademin och traditionella näringslivsinstitut då all vår verksamhet tar utgångspunkten från småföretagares praktiska vardag. När bolag ska byggas effektivare fungerar inte traditionella modeller, utan praktiska tillämpbara åtgärder som inte hindrar verksamheten, är det som innebär att företaget blir lönsammare och som i praktiken kan klara av att genomföras. Det är denna typ av effektiva åtgärder vår forskning bottnar i, att både identifiera brister och finna intäktsskapande möjligheter där företagare ser hinder i sina verksamheter.

Intellektuellt kapital är ett vitt begrepp som innefattar värdeskapande och lönsamhetsskapande via allt det som sker internt inom ett företag. Från personella rutiner till immateriella rättigheter.

 

Ord från VD

 

Forskningsområden

Vår forskning fokuserar på två områden

  1. Detaljer och bakomliggande faktorer till att vissa företag lyfter mer än andra
  2. Modeller och verktyg för att alla företag ska kunna bli lika framgångsrika

 

Målgrupp

De flesta arbetstillfällen skapas i mindre snabbväxande företag. Netmark har redan sedan start valt att fokusera på ägarledda företag med mellan 5-30 anställda. Kunskapen och Netmarks verktyg är applicerbara på både större och mindre företag då dessa företag oftast har en lägre förförståelse för intellektuellt kapital samt är samhällsbärare ute i regioner med begränsad tillväxt.

 

Vår vision

Netmark ser framför sig att det är viktigt att svenska företag blir världsledade på intellektuellt kapital. Genom att samverka med återförsäljare som kan sprida Netmarks modeller kan svenska företag stärka sin konkurrenskraft och lönsamhet.

 

Vem hjälper dig?

 

Empirisk forskning ute i verksamheter

Typiska företag vi samverkar med är ägarledda industri-, tjänste- och serviceföretag, runt om i hela det svenska landskapet. Ofta börjar det med att en ägare tröttnar på lönsamhetsproblem och tröttnar på att släcka bränder om dagarna. Det brukar sluta med de största och de starkaste av vänskapsband. Vi håller företagare i handen när de förbättrar sin verksamhet och tar ett stort ansvar för att företagaren lyckas.

 

 

 

Netmark – Förnyelse för Näringslivet!™